Mua đồ tặng cô bạn thân và cái kết ấm lòng

  • #1
  • #2
  • 10.5K
    59%15
    Mua đồ tặng cô bạn thân và cái kết ấm lòng, thấy cô bạn thân thời gian này không đi mua đồ mấy thanh niên này đã rủ cô bạn thân đi mua đồ rồi mua tặng em rất nhiều đồ, xách đống đồ đó về nhà cô bạn thân vui sướng thử luôn trước mặt thanh niên này, em không ngần ngại cởi hết quần áo trước mặt anh ta nhìn cô bạn thân không một mảnh vải che thân thanh niên này không chịu được ngồi xuống ghế sóc lọ...